Bohumil Belada

Organizace, kterou zastupujete?
Farmtec a.s.

Funkce, kterou v organizaci zastáváte?
Generální ředitel a předseda představenstva

Kontaktní telefon, email
602 185266, bbelada@farmtec.cz

Obor, ve kterém jste získal vysokoškolské vzdělání?
Zemědělsko - podnikatelský na ZF JU ČB

Současné profesní zaměření; dosažené úspěchy v daném oboru?
Manažer, specialista na Společnou zemědělskou politiku

Významné profesní / odborné organizace / orgány, jež reprezentujete či jste členem?
Viceprezident AK ČR – od roku 2008

Čím chcete / můžete přispět k poslání Rady
Chtěl bych poskytnout zpětnou vazbu ze svého působení ve společnosti Farmtec a.s., která je součástí skupiny Agrofert Holding o potřebě na přijímání nových pracovníků a zajištění praxí z této fakulty ČZU. Dále bych chtěl předat potřeby na vzdělání nových pracovníků do sektoru zemědělství a potravinářství, který zastupuje AK ČR.

Další články v rubrice

English ☰ Menu