Nebezpečný rak mramorovaný

Stručná tisková zpráva Severočeských dolů, a. s. a zoologů České zemědělské univerzity v Praze

V roce 2019 byl ve volné přírodě v České republice znovu zachycen nepůvodní a invazní rak mramorovaný (Procambarus virginalis Lyko 2017), který je jedním z nežádoucích a sledovaných druhů v Evropské unii. Podle unijních předpisů platí zákaz chovu tohoto druhu v zajetí a populace v přírodě je nutné potlačit. Výskyt druhu byl potvrzen na území spravovaném Severočeskými doly, a. s. nedaleko Bíliny a není pochyb, že byl záměrně vypuštěn. Doly poskytují veškerou součinnost orgánům ochrany přírody, Krajskému úřadu Ústeckého kraje a Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Ve spolupráci se zoology ČZU a AOPK ČR přijaly příslušná opatření, která mají postup šíření nežádoucího raka omezit a zabránit ohrožení domácí fauny. V případě uvedeného druhu vzhledem ke způsobu jeho rozmnožování stačí k založení nové populace jediný uniklý či vypuštěný jedinec. Zoologové upozorňují, že vzhledem k invaznímu šíření druhu a rizikům plynoucím z přenosu račího moru tímto druhem jde o živočicha vysloveně nežádoucího. Zdůrazňují nebezpečí vyplývající z introdukcí jakýchkoliv nepůvodních organismů a vyzývají veřejnost, aby se takových akcí vyvarovala. Zároveň žádají rybáře, aby na území Severočeských dolů postupovali s maximální opatrností a prováděli dezinfekci nástrojů, náčiní a všech předmětů přicházejících do kontaktu s vodou před a po jejich použití, aby k rozvlečení račího moru nedošlo.

Tiskovou zprávu připravili: Vladimír Vrabec, Jiří Patoka
Fotografie: V. Vrabec

Další informace přinesla média.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu