Kniha Zemědělství a potraviny

Kolektiv autorů FAPPZ vydal knihu „Zemědělství a potraviny“. Publikace vznikla ve spolupráci 11 kateder FAPPZ, děkanátu a vydavatelství ProfiPress jako součást multimediálního výukového produktu pro střední školy, který vznikal s podporou OP PPr Magistrátu hl. m. Prahy. Svým pojetím a rozsahem má ale ambici být vhodnou osvětovou publikací i u širší veřejnosti, která se zajímá o problematiku toho, jak potraviny vznikají, jak se zpracovávají a dostávají k zákazníkovi, jaké jsou zásady racionální výživy a také jak s potravinami nakládat, vážit si jich a neplýtvat s nimi. Důležité je i chápaní aspektů s produkcí potravin souvisejících, jako je udržitelné využívání přírodních zdrojů, energie, ochrany biodiverzity a cenných ekosystémů a také význam zemědělství z pohledu tvorby krajiny a stabilních venkovských komunit.

Knihu je možné objednat zde.

Současně s knihou vznikla i videa k vybraným kapitolám, která jsou spolu s testovými otázkami, kvízy a dalšími informacemi prezentována na webu www.zemedelstviapotraviny.cz

Tímto děkujeme všem, kdo se na vzniku publikace a dalších součástí projektu Zemědělství a potraviny podíleli.

Další články v rubrice

English ☰ Menu