Program EXCELES 1. veřejná soutěž

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
07.02.2022
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Předmětem podpory v programu EXCELES je konsorciální projekt zaměřený na prioritní oblast VaVaI a prováděný multidisciplinárním, vysoce kvalifikovaným týmem s vysokým stupněm internacionalizace za využití nejmodernějších dostupných výzkumných infrastruktur a špičkové vědecké metodologie, který naplní cíle programu.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů do veřejné soutěže, začíná dne 9. 12. 2021 a končí ve 14:00 hodin dne 7. 2. 2022

Každý uchazeč může podatdo veřejné soutěže programu EXCELES jen jediný návrh projektu. To nevylučuje jeho účast v jiném projektu v jiné prioritní oblasti VaVaI v pozici dalšího účastníka projektu.

Program EXCELES bude podporovat konsorciální projekty a je zaměřený na:

a)      studium infekčních chorob a virologii;

b)      onkologii;

c)      oblast neurověd, resp.na problematiku neurodegenerativních a dalších typů neurologických onemocnění;

d)      problematiku metabolických onemocnění a kardiovaskulárních chorob;

e)      sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik, tj. souborně na problematiku:

  1. fungování veřejné správy, komunikace veřejné správy s veřejností a chování společnosti v situacích zdravotního ohrožení,
  2. efektivity zdravotní péče, životního stylu a jiných sociálně ekonomických determinant zdravotních rizik i,
  3. obnovy hospodářství po zdravotních či bezpečnostních krizích z hlediska hospodářské politiky, trhu práce a nezaměstnanosti, lidského kapitálu a vzdělávání nebo řešení nárůstu chudoby.

 

Výše podpory na jeden návrh projektu:

a) 40 mil. € pro projekt základního výzkumu;

b) 20 mil. € pro projekt průmyslového výzkumu;

c) 15 mil. € pro projekt experimentálního vývoje.

 

Intenzita podpory u žádného z konečných příjemců, u nichž je uplatněno ustanovení čl. 25 v kap. III oddíle 4 nařízení (EU) č. 651/2014, nesmí přesáhnout:

a) 100 % způsobilých nákladů pro základní výzkum;

b) 50 % způsobilých nákladů pro průmyslový výzkum;

c) 25 % způsobilých nákladů pro experimentální vývoj.

 

 

Další výzvy poskytovatele MSM

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.