Inter-Action bilaterální projekty Česká republika - Bavorsko (LUABA22)

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
31.01.2022
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Do veřejné soutěže LUABA22 budou přijímány návrhy společných česko-bavorských projektů v kategoriích základního výzkumu, průmyslového výzkumu či experimentálního vývoje, a to se zaměřením do níže specifikovaných oblastí. Uchazečem může být výzkumná organizace. Další účastník projektu na české straně je přípustný, přičemž jím může být výzkumná organizace. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na maximálně 30 měsíců.

Veřejná soutěž LUABA22 je určena pro výzkumné projekty věcně zaměřené na následující definované tematické oblasti:

  • Počítačové a informační vědy (FORD 1.2)
  • Inženýrství a technologie s důrazem na Průmysl 4.0 a využití technologií sítí 5. generace (5G) v následující specializaci: Elektronika, elektrotechnika, informační inženýrství (FORD 2.2)
  • Inženýrství a technologie ve specializaci Materiálový výzkum (FORD 2.5), Nanotechnologie (FORD 2.10)
  • Lékařské a zdravotnické vědy (FORD 3.)
  • Společenské vědy (FORD 5.)
  • Humanitní vědy a umění (FORD 6.)

 

English ☰ Menu