OPŽP: Výzva č. 159. Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
31.01.2022
Poskytovatel
Ministerstvo životního prostředí ČR
 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje v rámci Operačního programu životní prostředí výzvu pro zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Více informací zde.

Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

  • Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
  • Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
  • Podporovaná aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Lhůta pro podání návrhů projektů: 25. 10. 2021 - 31. 1. 2022 (20:00 hod)
Alokace: 500 000 000 Kč
Maximální výše podpory na projekt: 50 mil. EUR vč. DPH
Maximální intenzita podpory na projekt: 85 - 95 %
Nepřímé náklady: 10 - 15% dle jednotlivých aktivit

 

English ☰ Menu