4. výzva pro Projekty institucionální spolupráce

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
16.02.2022
Poskytovatel
Finanční mechanismus EHP/Norska
 

POZOR! Žádající instituce smí v rámci jedné výzvy podat pouze jednu žádost o grant. V případě vysokých škol je v rámci jedné výzvy povolena maximálně jedna žádost za fakultu (nebo za pracoviště na úrovni fakulty). Pokud ovšem podávají žádosti o grant fakulty, nesmí tatáž vysokoškolská instituce podat v rámci stejné výzvy další přihlášku za školu jako celek.

Projekty mají posílit institucionální spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z  donorských zemí na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání. 

Projekty mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít také dopad na výuku. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na potřeby studentů a žáků.  

V rámci projektu je možné: 

  • Inovovat a vytvářet kurikula, společné studijní programy a kurzy
  • Pořádat aktivity vzájemného učení (workshopy, semináře, kulaté stoly), kde budou zaměstnanci zapojených institucí sdílet inovativní metody a příklady dobré praxe ve vzdělávání

Výstupy projektu jsou například učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, workshopy, uspořádané aktivity vzájemného učení a vyzkoušení nových metod ve výuce. 

Minimální výše grantu pro jeden projekt je stanovaena na 20 000 EUR (490 000 CZK), maximální výše pak na 150 000 EUR (3 675 000 CZK).

Z grantu může být hrazeno až 100 % způsobilých výdajů.

Další výzvy poskytovatele EHP

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.