GA ČR veřejná soutěž Lead Agency USA (NSF)

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
31.12.2021
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
 

Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF).

 

Výzva je kontinuální. Česká část návrhu projektu musí být doručena GA ČR do 7 dnů od podání návrhu projektu k NSF.

Podporované oblasti:

  • Artificial Intelligence
  • Nanotechnology
  • Plasma Science

 

Specifické náležitosti přihlášky nestanovené v rámci Pravidel:

Část C1: Vložte prosím jednostránkový cover sheet obsahující: název projektu, jméno navrhovatele (popřípadě spolunavrhovatele) a dalších členů týmu, rozšířený abstrakt v anglickém jazyce.

Doba trvání projektu: 24 - 36 měsíců

 

English ☰ Menu