MSCA Postdoctoral Fellowships 2021

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
12.10.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

Cílem je posílit tvůrčí a inovativní potenciál výzkumných pracovníků s doktorátem, kteří chtějí získat nové dovednosti prostřednictvím pokročilého školení, mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility. Individuální granty jsou otevřeny vynikajícím výzkumným pracovníkům jakékoli národnosti, včetně těch, kteří se chtějí reintegrovat do evropského výzkumu, prchají ze své země z důvodu např. konfliktu, chtějí se vrátit do výzkumu po kariérní přestávce či hodlají pracovat na výzkumných a inovačních projektech v neakademickém sektoru. Postdoctoral Fellowships se dělí na dva základní typy:

European Postdoctoral Fellowships jsou otevřena výzkumným pracovníkům jakékoli národnosti, kteří se chtějí zapojit do projektů v oblasti výzkumu a inovací tím, že buď přicházejí do Evropy z jakékoli země na světě, nebo se pohybují v rámci Evropy. Standardní doba trvání těchto stipendií musí být 12-24 měsíců.

Global Postdoctoral Fellowships jsou otevřena evropským státním příslušníkům nebo dlouhodobě pobývajícím rezidentům, kteří se chtějí zapojit do projektů výzkumu a inovací s organizacemi mimo členské státy EU a přidruženými zeměmi programu Horizon Europe. Tato stipendia vyžadují výjezdovou fázi v délce 12-24 měsíců v nepřidružené třetí zemi a povinnou 12 měsíční fázi návratu do hostitelské organizace se sídlem v členském státě EU nebo v přidružené zemi programu Horizon Europe.

Rozpočet: Jednotkové náklady na měsíc: 5 080 eur pro výzkumníka + příspěvek 600 eur na mobilitu + příspěvek 660 eur na rodinu; 1 650 eur pro organizaci
Doba trvání projektu: 12-36 měsíců
Lhůta pro podání návrhů projektů: do 12. října 2021 (17:00)

Další výzvy poskytovatele EU

English ☰ Menu