MZe NAZV ZEMĚ

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
05.05.2021
Poskytovatel
Ministerstvo zemědělství ČR
 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení projektů v roce 2022.

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž vyhlášenou v roce 2021 jsou  zveřejněny zároveň s vyhlášením soutěže dne 17. 3. 2021 na webových stránkách.

 

PODPROGRAM I - PODPORA INOVATIVNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM POKROČILÝCH POSTUPŮ A TECHNOLOGIÍ

PODPROGRAM II – PODPORA STÁTNÍ POLITIKY V AGRÁRNÍM SEKTORU

Předpokládaná finanční alokace:  Podprogram I 290 mil. Kč, Podprogram II 227 mil. Kč

Max. intenzita podpory na jeden projekt: Podprogram I 85 %, Podprogram II 100 %

Předkládání projektových žádostí do: 5. 5. 2021

Minimální doba řešení: 2 roky

Maximální doba řešení: Podprogram I 4 roky, Podprogram II 3 roky

Zahájení řešení projektů: : 1.1.2022 – 31.3.2022

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: Podprogramu I 31. 12. 2025, Podprogramu II 31. 12. 2024

 

Čestné prohlášení za uchazeče ČZU zašle Oddělení rozvoje a projektového řízení.

 

 

Další výzvy poskytovatele MZE

English ☰ Menu