TA ČR - 4. veřejná soutěž TREND

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
28.04.2021
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 10. března 2021 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program TREND) – Podprogram 2 – „Nováčci“. 

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu TREND. 

 

Cílem Podprogramu 2 “Nováčci” je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v Zadávací dokumentaci).

 

Výše podpory na jeden projekt:  15 mil. Kč

Max. intenzita podpory na jeden projekt: 80 %

Předkládání projektových žádostí do: 28. 4. 2021

Doba řešení: 12 - 48 měsíců

Zahájení řešení projektů: : 1.1.2022 – 31.3.2022

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: únor 2026

 

Čestné prohlášení za uchazeče ČZU zašle Oddělení rozvoje a projektového řízení.

 

 

English ☰ Menu