TA ČR - 4. veřejná soutěž THÉTA

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
12.05.2021
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. února 2021 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu THÉTA.

 

Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

 

Veřejná soutěž je vyhlášena ve všech třech podprogramech:

  • Podprogram 1 Výzkum ve veřejném zájmu (vyžadován aplikační garant)
  • Podprogram 2 Strategické energetické technologie (vyžadován minimálně 1 podnik)
  • Podprogram 3 Dlouhodobé technologické perspektivy

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 11. února 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 12. května 2021.

 

Detailní informace o výzvě naleznete na ep.czu.cz:

https://ep.czu.cz/projekty/invitation/edit/460

 

Výše podpory na jeden projekt:  PP1 10 000 000 Kč, PP2 a PP3 není stanovena

Max. intenzita podpory na jeden projekt: PP1 90 %, PP2 60 %, PP3 90 %

Předkládání projektových žádostí do: 12. 5. 2021

Doba řešení: PP1 a PP212 - 48 měsíců, PP3 36 – 48 měsíců

Zahájení řešení projektů: : leden 2022 – únor 2022

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2025

 

Čestné prohlášení za uchazeče ČZU zašle Oddělení rozvoje a projektového řízení.

 

 

English ☰ Menu