GA ČR Výzva pro podávání projektů Lead Acency iniciativa Weave

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
22.04.2021
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
 

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů podávaných ke GA ČR v roli Lead Agency v rámci iniciativy Weave.

 

Agentury zapojené do této výzvy:

  • Austrian Science Fund (FWF—Rakousko)
  • German Research Foundation (DFG—Německo)
  • National Science Centre (NCN—Polsko)
  • Slovenian Research Agency (ARRS—Slovinsko)
  • Swiss National Science Foundation (SNSF—Švýcarsko)
  • National Research Fund (FNR—Lucembursko)
  •  

Lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 22. 2. 2021.

Návrhy projektů v rámci iniciativy Weave je možné podávat do 22. 4. 2021.

 

Více informací na stránkách GAČR zde.

 

Souhrn termínů pro výzvy, kde vystupujeme v roli „lead“ či v roli spolunavrhovatelů, je zobrazen v „Přehled možností pro podávání LA projektů 2021“.

 

 

Detailní informace o výzvě naleznete na ep.czu.cz:

https://ep.czu.cz/projekty/invitation/edit/461

 

 

 

Čestné prohlášení za uchazeče ČZU zašle Oddělení rozvoje a projektového řízení.

English ☰ Menu