GA ČR veřejná soutěž standardních, JUNIOR STAR, mezinárodních a PostDoc Individual Fellowship grantových projektů

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
22.04.2021
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR a v nové soutěži POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodních projektů. Soutěžní lhůta trvá do 8. dubna (u mezinárodních soutěží se mohou termíny lišit).

 

Lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 23. 2. 2021.

Návrhy projektů v rámci iniciativy Weave je možné podávat do 22. 4. 2021.

 

Více informací na stránkách GAČR zde.

 

Čestné prohlášení za uchazeče ČZU zašle Oddělení rozvoje a projektového řízení.

 

·         STANDARDNÍ PROJEKTY

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice – každý rok jich GA ČR financuje několik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. Prostřednictvím nich se podporuje nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektů s délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich věk a zkušenosti.

 

Detailní informace o výzvě naleznete na ep.czu.cz: https://ep.czu.cz/projekty/invitation/edit/463

 

 

·         JUNIOR STAR

Výzva JUNIOR STAR byla poprvé vypsána v předchozím roce a zaznamenala obrovský zájem. Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro excelentní začínající vědce (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Díky pětiletému projektu s možností čerpat až 25 milionů Kč získají možnost se vědecky osamostatnit a případně založit i vlastní výzkumnou skupinu, která může do české vědy přinést nová výzkumná témata.

 

Detailní informace o výzvě naleznete na ep.czu.cz: https://ep.czu.cz/projekty/invitation/edit/462

 

 

·         POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Nejnovějším druhem výzev, kterou GA ČR letos vypíše poprvé, je POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je zaměřen na badatele, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho půjde buď jako výjezdový grant, který českým vědcům umožní bádat na jakémkoli výzkumném pracovišti ve světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako příjezdový grant, díky kterému bude zahraniční vědec moci dva roky bádat na českém pracovišti.

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING 2022

 

Detailní informace o výzvě naleznete na ep.czu.cz: https://ep.czu.cz/projekty/invitation/edit/464

 

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING 2022

 

Detailní informace o výzvě naleznete na ep.czu.cz: https://ep.czu.cz/projekty/invitation/edit/466

 

 

·         MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Návrhy mezinárodních projektů je možné podávat do soutěží vypsaných společně se zahraničními agenturami, se kterými má GA ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Návrhy projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce).

 

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce

  • Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST)
  • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
  • São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)

V letošním roce nebude vypsána výzva ruskou agenturou Russian Foundation for Basic Research (RFBR), a to z důvodů na její straně. Obnovení výzvy se předpokládá  příští rok.

 

Detailní informace o výzvě naleznete na ep.czu.cz: https://ep.czu.cz/projekty/invitation/edit/468

English ☰ Menu