COST

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
29.10.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

COST je evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-operation in Scientific and Technical Research). COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí - ACTION. COST patří mezi unikátní evropské a světové koordinační mechanismy, které nemají jinde než v Evropě obdobu. COST byl založen rozhodnutím konference ministrů odpovědných za oblast výzkumu a vývoje některých evropských zemí v roce 1971 ve Vídni. Česká a Slovenská Federativní Republika se stala členem v roce 1991 a Česká republika v roce 1993. Členy programu COST jsou jednotlivé státy a ne samostatné instituce.

Financování projektů se provádí zásadně na národní úrovni. COST nedisponuje žádnými prostředky pro financování výzkumu, ale jen prostředky na koordinaci (pořádání zasedání Řídících výborů a refundace cestovních nákladů řádných účastníků, tisk dokumentů apod.).

Výše dotace: nespecifikováno
Předkládání projektových žádostí: do 29. října 2021 (12:00), v prvním kole jen 15 stran, prostřednictvím systému e-COST

Užitečné odkazy:

 

Další výzvy poskytovatele EU

English ☰ Menu