Biopaliva se stala nedílnou součástí každodenního života moderní společnosti. Bioethanol a methylestery mastných kyselin tvoří běžnou součást produkčních benzinů a motorových naft. Také tlak na intenzivnější náhradu fosilních paliv neustále sílí. I přes značné problémy spojené s vysokými výrobními náklady, technickými a logistickými problémy a negativním vlivem na cenu potravin v případě biopaliv tzv. první generace vývoj směřuje k biopalivům tzv. druhé generace, jejichž surovinovou základnu tvoří zemědělská nepotravinářská produkce a odpadní biomasa. Mezi biopaliva druhé generace je řazen hydrogenovaný rostlinný olej z použitých kuchyňských olejů.

Cílem projektu je charakteristika zdrojů upotřebených kuchyňských olejů (UCO), způsobů nakládání a předpříprava UCO na přepracování na látky vhodné pro energetické využití včetně identifikace jejich vlastností. Předmětem projektu je především zužitkování vedlejších produktů při výrobě bionafty. Projekt se zabývá vývojem postupů pro snižování emisí z procesů přeměny těchto paliv včetně nových přístupů (jako je např. využití membrán), využití vedlejších energetických produktů, odstranění jejich nebezpečných vlastností a přeměna odpadů na zdroje surovin či nové koncepty energetického využití pevných paliv a odpadů s vyšší přidanou hodnotou.

 

Náklady celkem 11 359 080 Kč z toho podpora 10 223 172 Kč

Název projektu: TK04030042 Studium dostupnosti odpadní hmoty UCO pro její efektivní zpracování na zdroj energie

Začátek projektu: 01/2022

Konec projektu: 12/2024

Účastníci projektu: Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ORLEN UniCRE a.s.

Řešitel za ČZU v Praze: doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. et Ph.D.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.