Využití biologicky aktivních látek rostlinného původu při skladování zemědělských produktů

Česká zemědělská univerzita v PrazeFakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů je hlavním řešitelem projektu Biostore, který je zaměřený na využití biologicky aktivních látek rostlinného původu při skladování zemědělských produktů. Cílem projektu je vyvinout nové postupy ochrany rostlin a skladovaných zemědělských produktů proti skládkovým chorobám a skladištním škůdcům pomocí rostlinných extraktů a základních látek. Jsou vyvíjeny nové formulace a stabilizace pomocí mikrokapslí.

V rámci projektu bude ověřen také vliv ošetření na kvalitativní vlastnosti produktů s ohledem na spotřebitele. Projekt je podpořen grantovými prostředky z Ministerstva zemědělství z programu ZEMĚ - Udržitelné zemědělství a udržitelná produkce potravin.

Skladování je nejzásadnější posklizňovou operací spojenou se zpracováním produktů rostlinné výroby. Jen nepatrná část rostlinných produktů je určena k okamžitému zpracování, bez třeba jen krátkodobého uskladnění. Rostlinné extrakty jsou využívány v boji proti chorobám a škůdcům rostlin již přes 3000 let, první písemné zmínky o použití extraktů pocházejí z Číny.

V rámci projektu budou zkoumány extrakty z rostlin, aktivity jsou tedy v souladu s výzkumnými potřebami MZe v neposlední řadě, je projekt také v souladu s mezinárodní dohodou "Green Deal - Zelená dohoda pro Evropu", která má za cíl, mimo jiné: podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství, zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění a investovat do technologií šetrných k životnímu prostředí.

Nale­zením vhodných rostlinných látek, případně extraktů a jejich použitím při ochraně zemědělských produktů lze snížit spotřebu chemických pesticidů a snížit tak ekologickou zátěž prostředí. Tyto nové metody ochrany zemědělských produktů najdou uplatnění zejména v režimu ekologického zemědělství a při domácí skladování potravin. Celý koncept Biostore – přípravky a technologie se je  součástí již nabízeného portfolia produktů a služeb společností Terpenix s.r.o. a de Wolf GROUP s.r.o. a dalších dvou výzkumných institucí (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta).

 

Náklady celkem 19 697 410 Kč z toho podpora 16 734 910 Kč

Název projektu: Využití biologicky aktivních látek rostlinného původu při skladování zemědělských produktů

Začátek projektu: 01/2021

Konec projektu: 12/2025

Hlavní řešitel / manažer  Ing. Matěj Božik, Ph.D.; bozik@af.czu.cz

https://biostore.me/

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.