Seznam časopisů s AIS

Seznam časopisů podle výzkumných oblastí (FORD - Field of research and development) s aktuálním zařazením do kvartilu podle AIS (Web of Science)

 

FORD FORD
Matematika Mathematics
Počítačové vědy a informatika Computer and information sciences
Fyzikální vědy Physical sciences 
Chemické vědy Chemical sciences 
Vědy o Zemi a příbuzné vědy o životním prostředí Earth and related environmental sciences 
Biologické vědy Biological sciences 
Ostatní přírodní vědy Other natural sciences 
Stavební a dopravní inženýrství Civil engineering 
Elektrotechnické, elektronické a informační inženýrství Electrical eng., electronic eng., information eng. 
Strojní, jaderné a audio inženýrství Mechanical engineering
Chemické inženýrství Chemical engineering
Materiálové inženýrství Materials engineering
Lékařské inženýrství Medical engineering
Environmentální inženýrství Environmental engineering
Environmentální biotechnologie Environmental biotechnology
Průmyslové biotechnologie Industrial biotechnology
Nanotechnologie Nano-technology
Ostatní technické vědy Other engineering and technologies
Základní medicína Basic medicine
Klinická medicína Clinical medicine
Zdravotní vědy Health sciences
Zemědělství, lesnictví a rybářství Agriculture, Forestry and Fisheries
Vědy o zvířatech a mléce Animal and Dairy Sciences
Veterinární vědy Veterinary sciences
Zemědělská biotechnologie Agricultural biotechnology
Ostatní zemědělské vědy Other agricultural sciences
Psychologie Psychology and cognitive sciences
Ekonomie a podnikání Economics and business
Vzdělávání Education
Sociologie Sociology
Právo Law
Politické vědy Political science
Sociální a ekonomická geografie Social and economic geography 
Média a komunikace Media and communications 
Ostatní sociální vědy Other social sciences
Historie a archeologie History and archeology
Jazyk a literatura Language and Literature
Filozofie, etika a náboženství Philosophy, ethics and religion

 

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu