SVK 13.5.2024

Studentská vědecká konference FAPPZ ČZU v Praze 2024

Podobně jako v letech předcházejících, i v roce 2024 se uskutečnila soutěž o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a magisterského studia na FAPPZ. Letos byla soutěž vyhlášena v pěti oblastech, do kterých se přihlásilo celkem 46 studentek a studentů.

Mezi nejčastěji zastoupené katedry v soutěži patřily Katedra etologie a zájmových chovů; Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky; Katedra zahradní a krajinné architektury; Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin; Katedra pedologie a ochrany půd a Katedra agroekologie a rostlinné produkce.

Obhajoby předložených vědeckých prací a projektů proběhly formou veřejných vystoupení  na FAPPZ  dne 13. 5. 2024.

Hodnotícím komisím jednotlivých oblastí předsedali až na jednu výjimku externí odborníci, dalšími členy komisí byli pedagogové fakulty. Komise posuzovaly odbornou a formální úroveň předložených soutěžních prací, důraz byl kladen na kvalitu prezentací a schopnost studentů obhájit svou práci ve veřejné rozpravě. Členové hodnotících komisí konstatovali vysokou odbornou úroveň naprosté většiny příspěvků i kvalitní prezentace. Často bylo velmi obtížné určit vítěze.

Výsledky v jednotlivých oblastech (1. – 3. místo):

1) Zemědělství

 1. Bc. Natálie Čáslavská - Vliv zařazení bylin na výnos, kvalitu a předplodinovou hodnotu pícních směsí (KARP, prof. Ing. Josef Hakl, Ph.D.)
 2. Bc. Šárka Hulmáková - Vliv ustájení v období do odstavu na výskyt hry u selat (KEZCH, Dr. agr. Gudrun Illmann)
 3. Lidiia Medet - PPID u koní (Cushingův syndrom) (KEZCH, vedoucí práce Ing. Olga Kracíková, Ph.D.)

 

2)  Biologie, ekologie a životní prostředí

 1. Bc. Barbora Kadlecová - Sociální chování samců laboratorních potkanů v komplexním prostředí za přítomnosti samice (KEZCH, doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.)
 2. Bc. Tereza Čučková - Endoparazité koček a jejich význam pro zdraví člověka (KZR, prof. Ing. Iva Langrová, CSc.)
 3. Bc. Mariia Radchenko - Vokální a behaviorální repertoár laboratorního potkana při heterospecifické hře s člověkem (KEZCH, doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.)

 

3) Vědy o Zemi

 1. Bc. Bára Hanzlová - Optimalizace funkce zařízení pro filtraci odpadní vody přes vrstvu vermikompostu za účelem odstranění vybraných mikropolutantů (KAVR, Ing. Pavel Švehla, Ph.D.)
 2. Bc. Milan Půta - Vliv aplikace kompostu na povrch půdy bez zapravení na vybrané fyzikální vlastnosti půdy (KVZ, Ing. Markéta Miháliková, Ph.D.)
 3. Bc. Klára Matějcová - Představuje arsen hrozbu pro vinaře hospodařící v rizikové oblasti? (KPOP, doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.)

 

4) Architektura a urbanismus 

 1. Bc. Aneta Švarcová - Revitalizace historické krajinné úpravy Ratibořic u České Skalice (KZKA, Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.)
 2. Bc. Sára Schlitzová - Studie nábřeží Berounky mezi Radotínem a Černošicemi se zaměřením na hospodaření s vodou (KZKA, doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.)
 3. Sandra Landfeldová - Zahrada Hesperidek (KZKA, doc. akad. soch. Aleš Hnízdil)

 

5) Potravinářství

 1. Bc. Pavel Kouřimský - Vliv suplementace vitaminu D na zvýšení účinnosti rostlinných alkaloidů ve 3D modelu (KMVD, Ing. Ivo Doskočil, Ph.D.)
 2. Bc. Alžběta Kosařová - Vývoj zdravotně prospěšných výrobků na bázi čerstvých sýrů adaptovaných pro trh ve Vietnamu a v České republice (KKBP, Ing. Veronika Legarová, Ph.D.)
 3. Bc. Marie Veselá - Změny tokolů ve smažicím médiu při přípravě bramborových hranolků (KMVD, prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.)

 

Všichni studenti, kteří se soutěže zúčastnili, obdrželi čestná uznání. Studenti umístění na 1. - 3. místě v každé soutěžní oblasti obdrželi na závěrečném slavnostním vyhlášení výsledků z rukou prof. Ing. Lukáše Kalouse, Ph.D., proděkana pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti, diplom a finanční odměnu. Nejen vítězům, ale i všem studentům, kteří se Studentské vědecké konference FAPPZ zúčastnili, blahopřejeme. Předsedům a členům komisí děkujeme za jejich práci. Všechny studenty FAPPZ zveme k účasti na Studentské vědecké konferenci FAPPZ v roce 2025.

Za organizátory soutěže Ing. Pavlína Kupčíková, doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. a prof. Ing. Josef Soukup, CSc..
Foto: Ing. Adéla Mráčková, MBA - CPIS

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.