Seminář pro výchovné poradce SŠ

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 se na ČZU v Praze konal seminář pro výchovné a kariérní poradce středních škol.

18 zástupců šestnácti různých středních škol mělo možnost si prohlédnout výukové a laboratorní prostory univerzity s komentovanou prohlídkou areálu (park, budovy, skleníky, stáj, sportoviště, menza, koleje...).
Krátce byly představeny studijní programy, možnosti spolupráce v rámci SOČ a nový portál pro uchazeče - https://agroskolam.cz/

V průběhu semináře byli výchovní a kariérní poradci pozváni na tématické exkurze pro vybrané, nadané studenty SŠ. Domníváme se, že jen tak se uchazeči mohou blíže seznámit s možnostmi naší univerzity (studium, tvůrčí činnost, studentský život). Děkujeme touto cestrou za případnou participaci a odborné vstupy našim zaměstnancům a doktorandům.

Těšíme se na další spolupráci,
Za CPIS: V. Mikšík

Další články v rubrice

English ☰ Menu