Otevíráme Faremní hospodaření

Podejte si přihlášku k bakalářskému studiu do 31.8.2020 v rámci prvního kola přijímacího řízení

Hospodaření na rodinných farmách je tradiční, celosvětově nejrozšířenější a dlouhodobě udržitelnou formou hospodaření na půdě. Kloubí v sobě rodinnou tradici, péči o majetek a půdní úrodnost, a zejména pevnou sociální i ekonomickou vazbu na místo, které dává předpoklad pro zdravý rozvoj venkovských komunit, udržitelné využívání přírodních zdrojů a tvorbu kulturní krajiny. Dobrý hospodář musí kromě silné osobní motivace disponovat jak teoretickými znalostmi potřebnými pro pochopení přírodních zákonitostí, tak i odbornými znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro zajištění konkurenceschopnosti podniku. V průběhu studia student tyto znalosti a dovednosti získá dobře volenou kombinací předmětů, praktickou výukou se zapojením odborníků z praxe do výuky.

Přihlášky ke studiu programu Zemědělství a rozvoj venkova (Specializace: Faremní hospodaření) v akademickém roce 2020/2021 můžete podat v období od 25. června 2020 do 31. srpna 2020.

Přihlášku ke studiu podává uchazeč pouze formou elektronického formuláře prostřednictvím univerzitního informačního systému České zemědělské univerzity v Praze (dále jen ČZU). Formulář se nachází na adrese https://is.czu.cz/prihlaska.

Kompletně vyplněný formulář přihlášky je třeba v univerzitním informačním systému podat nejpozději do 31. srpna 2020.

 

Nařízení děkanky o vyhlášení přijímacího řízení v plném znění:

https://www.af.czu.cz/dl/87159?lang=cs

Další články v rubrice

English ☰ Menu