Prof. Ing. Iva Langrová, CSc.

Prof. Ing. Iva Langrová, CSc., současná proděkanka fakulty pro studijní a pedagogickou činnost, byla Akademickým senátem FAPPZ zvolena děkankou pro funkční období 2018-2022.