STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2019

Termín konání: 14. května 2019

Soutěž o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního i kombinovaného studia na FAPPZ ČZU v Praze.

Soutěž se uskuteční v následujících sekcích:

 1. Produkční chovy, biotechnologie a šlechtění zvířat
 2. Zájmové chovy zvířat
 3. Pěstování rostlin, biotechnologie a šlechtění
 4. Zahradní a krajinářská architektura a zahradní tvorba
 5. Přírodní zdroje, rozvoj venkova a krajiny
 6. Potraviny, výživa a zdraví

Jazyk soutěže: čeština, angličtina (dle jazyka výuky studovaného oboru)

Harmonogram soutěže:

 • Termín a způsob odevzdání vědecké práce nebo projektu do soutěže
 • do 2. května 2019 nahrajte elektronicky plné znění příspěvku a jeho anotaci (v jednom PDF) na Moodle (předmět ASVK | heslo: svk)
 • v tištěné formě (1 plné znění a 3 ks anotací) odevzdejte A409 FAPPZ (KBFR, Ing. J. Križková)
 • na Moodle nezapomeňte nahrát soubory do sekce, na kterou se přihlašujete

 Obhajoba předložené vědecké nebo projektové práce

 • 14. května 2019 na studentské vědecké konferenci FAPPZ formou veřejného vystoupení (čas a prostory budou upřesněny) před soutěžní porotou. Délka prezentace by neměla překročit 10 minut, využijte PowerPoint.

 Vyhlášení výsledků

 • 14. května 2019 (čas a prostory budou upřesněny) za účasti vedení fakulty.

Všichni soutěžící obdrží čestné uznání za účast na studentské vědecké konferenci, studenti s nejlepšími pracemi v jednotlivých sekcích budou oceněni diplomem za umístění a finanční odměnou v následující výši:

 1. místo – finanční odměna 10.000 Kč
 2. místo – finanční odměna 7.000 Kč
 3. místo – finanční odměna 5.000 Kč

 

Podklady viz Moodle: Pokyny pro SVK | Šablona pro vypracování anotace a vědeckého příspěvku

V případě nedodržení pokynů budou studenti vyřazeni ze SVK.

 

V Praze dne 6. března 2019
prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
děkanka FAPPZ

 

 

Soubory ke stažení