Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do studia na fakultě

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do následujících studijních programů a jejich specializací pro akademický rok 2020/2021 (P – prezenční forma, K – kombinovaná forma):

Bakalářské studium

 

Magisterské studium

 

Zároveň otevíráme novou specializaci v bakalářském studiu v rámci programu Zemědělství a rozvoj venkova (Specializace: Faremní hospodaření).

Přihlášky ke studiu vyhlášených programů a jejich specializací v akademickém roce 2020/2021 přijímá FAPPZ v období od 30. července 2020 do 31. srpna 2020.

Přihlášku ke studiu podává uchazeč pouze formou elektronického formuláře prostřednictvím univerzitního informačního systému České zemědělské univerzity v Praze. Formulář se nachází na adrese https://is.czu.cz/prihlaska.

Další články v rubrice

English ☰ Menu