Volby zástupců do AS

Vážení členové akademické obce, studenti, akademičtí pracovníci.

Volební komise Akademického senátu FAPPZ ČZU v Praze vyhlásila volby zástupců do AS ČZU v Praze a AS FAPPZ.

V tomto okamžiku je již možné podávat návrhy kandidátů.

Návrh(y) z řad členů akademické obce FAPPZ může podat člen nebo skupina členů akademické obce ČZU v Praze v písemné formě v zalepené obálce na vrátnici FAPPZ, kterou vhodí do zapečetěné volební urny. Na návrhu musí být uvedeno celé jméno kandidáta, označení pracoviště (katedra, mail) a do jakého ak.senátu je navržen. U návrhů z řad studentů musí být uvedeno celé jméno kandidáta, přesný kontakt (tel., e-mail) a do jakého ak.senátu je navržen.

Vrátnice je přístupná: 7:30  - 16.00 h.


Data z harmonogramu volby:
1) Návrhy kandidátů        do 9. 10. 2017 do 13.00 h.
2) Vyjádření kandidátů     9. 10. 2017 - 20. 10. 2017
3) Vyhlášení kandidátů     23. 10. 2017
4) Volby zástupců            1. 11. 2017 (9:00 – 16:00),  2. 11. 2017 (9:00 - 15:00)
 

Za Volební komisi AS FAPPZ ČZU v Praze:
doc. Ing. František Hnilička, Ph.D., hnilicka@af.czu.cz

 

Soubory ke stažení