Imatrikulace

S ohledem na stavební rekonstrukci budovy auly ČZU v Praze je slavnostní imatrikulace studentů prezenční formy 1. ročníku bakalářského studia FAPPZ přemístěna do Kongresového sálu budovy Studijního a informačního centra ČZU (SIC), a to dne 24.září 2018 v 9:00 hod. (pouze jeden termín).

Žádáme účastníky slavnosti, aby zaujali svá místa v sále do 8:45 hod. Doporučujeme společenské oblečení.

Účast není povinná.

 

RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
proděkan pro studijní a pedagogickou činnost