Hodnocení ekonomické efektivnosti chovu prasat

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář o problematice ekonomiky chovu prasat, který se koná na ČZU v Praze ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro zemědělství.

Seminář bude uspořádán dne 26.10.2017 v zasedací místnosti FAPPZ na České zemědělské univerzitě v Praze, pozvánka je v příloze. Program semináře je rozdělen do 3 bloků. V prvním bude představena současná situace v chovu prasat, dotační politika a výsledky ekonomiky českých chovů v porovnání s EU. Ve druhé části budou prezentovány faktory ovlivňující ekonomiku produkce selat. Mimo jiné bude diskutována otázka optimálního počtu selat na prasnici. Závěrečná část semináře se bude věnovat efektivitě výkrmu. Budou prezentovány vlivy hybridní kombinace, intenzity výživy, porážkové hmotnosti a pohlaví.  Cílem semináře je seznámit odbornou chovatelskou veřejnost s úrovní vlivu jednotlivých faktorů na produkční užitkovost a ekonomiku produkce vepřového masa.

Budeme rádi, pokud se Vy, případně Vaši kolegové semináře zúčastníte. Účast na semináři je bezplatná, z kapacitních důvodů je však nutná registrace na http://ctpz.agrobiologie.cz.

Soubory ke stažení