Global Biodiversity Conservation Conference

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci s názvem 

 

VA1sledek obrA!zku pro gbcc

Global Biodiversity Conservation Conference

 

pořádanou Českou koalicí pro ochranu biodiverzity, Fakultou tropického zemědělství, Fakultou životního prostředí a Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU ve spolupráci s dalšími partnery, která se uskuteční

ve dnech 25.-26. září 2018 v Praze, v kongresovém sále SIC v areálu České zemědělské Univerzity (Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol)

Cílem konference je vytvořit efektivní dialog mezi odborníky z řad akademiků, neziskových organizací, státní sféry, soukromého sektoru a širokou veřejností a hledat společně řešení na otázky praktické ochrany biodiverzity u nás i ve světě. Současné poznatky a praktické příklady z projektů Vás provedou evropskou krajinou a tropickými oblastmi Latinské Ameriky, Jihovýchodní Asie i Afriky s důrazem na následující tématické okruhy; zásahy člověka do krajiny a jejich vliv na biodiverzitu, využití moderních technologií v ochraně biodiverzity a boj proti wildlife crime. 

Chcete si rozšířit obzory, sami vyrazit do terénu, svůj tým posílit o nové kolegy, či představit vlastní výzkumný projekt týkající se ochrany biodiverzity ať už formou posteru či diskuze?  Zaregistrujte se včas na konferenci na http://www.gbcc-conference.org/cs/registrace/

Konferenčním jazykem bude převážně angličtina, proto prosím informaci šiřte i mezi své zahraniční kolegy. 

 

Více informací na:

Web: http://www.gbcc-conference.org

Facebook: https://www.facebook.com/GlobalBiodiversityConservationConference/ 

Facebook událost: https://www.facebook.com/events/2158085341092256/

Email: info@gbcc-conference.org 

 

For English version click on the button below

Dear colleagues,

we are pleased to invite you to the conference

 

Global Biodiversity Conservation Conference

organized by Czech Coalition for Biodiversity Conservation, Faculty of Tropical AgriSciences, Faculty of Environmental Sciences and Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources of CULS in cooperation with other partners, that will be held 

on September 25-26, 2018 in Prague, in congress hall SIC of Czech University of Life Sciences (Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol).

The aim of the conference is to raise efective dialogue among academics, non-profit organizations, government agencies, private sector and public to come out with sustainable solution for biodiversity conservation. Contemporary knowledge and practical examples from the projects will guide you through the European landscape and tropical regions of Latin America, Southeast Asia and Africa, focusing on following topics; human transformation of ecosystems and its effect on biodiversity, using of modern technologies in biodiversity conservation and fight against wildlife crime.

 

Do you want to expand your horizons, go out to the field, strenghten your team with new colleagues or present your own research project on biodiversity conservation by form of a poster or a discussion? Register in time for the conference at http://www.gbcc-conference.org/registration/.

 

More information on:

Web: http://www.gbcc-conference.org

Facebook: https://www.facebook.com/GlobalBiodiversityConservationConference/ 

Facebook událost: https://www.facebook.com/events/2158085341092256/

Email: info@gbcc-conference.org 

 

 

 

Global Biodiversity Conservation Conference 25.-26.9.2018, Prague

http://www.gbcc-conference.org/

Save the threatened songbird of Southeast Asia! Join the EAZA Silent Forest Campaign now!

https://www.silentforest.eu/

Soubory ke stažení