Den otevřených dveří na fakultě

Den otevřených dveří, 19. a 20. ledna 2018

V pátek 19. ledna a sobotu 20. ledna 2018 se na celé ČZU v Praze uskuteční Dny otevřených dveří. Pro příchozí je ve vestibulu hlavní budovy fakulty připravena prezentační expozice s informačními panely, audiovizuální projekcí, brožurami a letáky s informacemi o možnostech studia na fakultě. Obsluhu této expozice a stejně tak uvítání zájemců o studium a jejich orientaci na fakultě zajistí členové fakultní studentské organizace Pupen.

Po celé dopoledne bude pro zájemce o studium otevřeno studijní oddělení fakulty, kde bude možné získat informační letáky, brožury, popřípadě zakoupit modelové otázky k přijímacím zkouškám.

Harmonogram

  8:45 okruhy komentovaných prohlídek  Skleník
 Stáj
 Výukové ateliéry na MCEV II 
9:30 Prezentace v posluchárně AII  Prohlídky budou zastaveny
  10:00 okruhy komentovaných prohlídek  Skleník
 Stáj
 Výukové ateliéry na MCEV II 
 Katedra zahradnictví
 Katedra kvality zemědělských produktů
 Katedra genetiky a šlechtění
10:45 Prezentace v posluchárně AII  Všech 6 tras prohlídek bude probíhat během prezentace
  11:15 Okruhy prohlídek  Skleník 
 Stáj 
 Výukové ateliéry na MCEV II
 Katedra zahradnictví
 Katedra kvality zemědělských produktů
 Katedra genetiky a šlechtění


Komentované prohlídky budou začínat každých 15 minut ve vestibulu FAPPZ (u vrátnice)

Podrobnosti komentovaných prohlídek:

Katedra zahradnictví 

 • Výstava studentských prací z předmětu Vazba a aranžování květin (učebna D117 MCEV II)
 • Ukázka laboratorních experimentů
  • testování odrůd na odolnost vůči významným patogenům
  • výroba sadby jedlých a léčivých hub


Katedra kvality zemědělských produktů

 • Ukázka základních mikrobiologických technik
 • Návštěva analytické laboratoře s plynovými, kapalinovými chromatografy a extraktorem se super kritickým CO2.
 • Ochutnávka čerstvého pečiva z Laboratoře zkoušení jakosti obilovin
 • Závěr prohlídky v Mezifakultní centrum pokročilé analýzy zemědělských produktů, které je vybaveno analytickými přístroji pro široké spektrum látek – plynový chromatograf (GC-TOF), vysokoúčinný kapalinový chromatograf (UHPLC-TOF), laserová ionizace (MALDI-TOF) a nukleární magnetická rezonance (NMR) se supravodivou cívkou ponořenou do tekutého hélia (-269 °C) a dusíku (-195.79 °C).
 • Ukázka molekulární kuchyně

Genové technologie a šlechtění

 • ukázky metod moderní genetické analýzy 
 • ukázky následujících témat: 
  • In vitro kultivace rostlin a rostlinné biotechnologie 
  • Cytogenetika 
  • Odběr biologického materiálu a extrakce nukleových kyselin 
  • Molekulární diagnostika – detekce mutací genů 
  • Sekvenace genů 
  • Exprese genů

 

Pro zájemce o studium bude v jarním období organizován fakultou přípravný kurz pro přijímací zkoušky (opakování středoškolské biologie a chemie). Kurz v rozsahu 30 hodin je realizován v 5 výukových dnech (soboty 7. 4.; 21. 4.; 12. 5.; 26. 5.; 2. 6. 2018). Cena celého kurzu je 1500 Kč, cena za jeden předmět je 900 Kč. Informace a přihlášky na studijním oddělení FAPPZ (tel. č. 224 384 668). Přihlášky do přípravného kurzu (kompletní kurz obou, případně jednoho předmětu, nikoliv jednotlivé konzultace) je třeba podat do 31. 3. 2018.

K přípravě na přijímací zkoušky lze využít publikace:
Modelové otázky pro přijímací zkoušky z chemie na FAPPZ ČZU (cena 80 Kč), Modelové otázky pro přijímací zkoušky z biologie na FAPPZ ČZU (cena 70 Kč), které je možno zakoupit na studijním oddělení FAPPZ (č. dv. 112), případně tamtéž požádat o jejich zaslání poštou.

Důležité informace:
U C H A Z E Č  O  S T U D I U M
Komunikace s uchazeči probíhá pouze přes internetové stránky http://is.czu.cz/prihlaska
Průběh přijímacího řízení případně rozhodnutí o odvolání: http://is.czu.cz
Nejčastější dotazy (FAQ) uchazečů o studium
Uchazeči o studium si mohou vybrat z následujících oborů studia

Shlédněte video "Pojďte studovat k nám"

 

DOD  DOD

Případné dotazy směřujte na e-mailovou adresu: info@af.czu.cz (nikoliv na jednotlivé studijní referentky) 

 

Naše adresa:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
studijní oddělení
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol

Doprava na univerzitu

Najdete nás (mapa)