Aplikace radiometrických dat v rostlinné produkci

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i.
si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

KDY:
Dne 1.12.2017 od 09:00

KDE:
Aula VURV, v.v.i. Praha – Ruzyně

Dostupnost technologií spojených s metodami snímání zemského povrchu pomocí hyperspektrálních, multispektrálních a termocitlivých senzorů nesených na pozemních, bezpilotních, pilotovaných a satelitních platformách umožňuje využívat nové metodické přístupy při velkoplošném monitorování a sběru dat důležitých pro rozhodování v praxi rostlinné produkce. Komplexní analýza radiometrických dat zpřístupňuje operativní detekci problémů v oblastech růstu, výživy, ochrany rostlin, agrotechnických zásahů, kontroly a hodnocení prováděných opatření kvantitativního i kvalitativního charakteru. Mezinárodní konference si klade za cíl komunikovat aktuální poznatky výzkumu v této oblasti a diskutovat budoucnost využití radiometrických dat v zemědělské praxi.

Srdečně Vás zveme!

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Konference se bude konat v pondělí 01.12.2017 od 09:00 v aule VÚRV
Prezence účastníků od 8:30 hodin.
Předpokládaný konec v 17:30
Občerstvení v průběhu semináře zajištěno
Možnost parkování v areálu
Kontakt, registrace účastníků a posterů: lukas@vurv.cz, tel.: 702087630
Rozměr posterů: max. 90x110cm
Konferenční příspěvky budou zpracovány do sborníku
Konference bude probíhat v anglickém a českém jazyce
Maximální počet účastníků: 100
Konferenční poplatek: ZDARMA

Soubory ke stažení