Volba kandidáta na děkana

Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze na svém zasedání dne 3. 9. 2021 vyhlásil v souladu s Čl. 3 Jednacího řádu AS FAPPZ volbu kandidáta na děkana Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze pro volební období 1. 2. 2022 až 31. 1. 2026.

 

Harmonogram voleb:

 • Uzávěrka příjmu obálek s návrhy kandidátů: do 24. 9. 2021 v 12 h.
 • Vyhlášení kandidátů: 11. 10. 2021
 • Představení kandidátů před členy akademické obce a zaměstnanci FAPPZ ČZU v Praze: 20. 10. 2021 od 14 h. v posluchárně AIII
 • Představení kandidátů před členy AS FAPPZ a volba: 20. 10. 2021 od 16 h.
 • V případě neúspěšné volby, 4. kolo: 27. 10. 2021 v 14 h.

 

Z navržených kandidátů na funkci děkana/ky kandidaturu přijali (v abecedním pořadí):

 

Po dobu konání shromáždění Akademické obce (20.10.2021 od 14-15.30 h. v posluchárně AIII) je zrušena výuka.

 

At the meeting of 3rd September 2021, the Academic Senate of the Faculty Agrobiology, Food and Natural Resources Czech University of Life Sciences Prague announced under Article 3 of the Rules of Procedure of the FAPPZ AS the election of a candidate for the Dean of faculty for the election period from 1st February 2022 to 31st January 2026.

 

Election schedule:

 • Deadline for receipt of envelopes with candidates' proposals: by 24th September 2021, 12am
 • Announcement of candidates: 11th October
 • Presentation of candidates in front of members of the Academic Community and employees of faculty: 20th October 2021 from 2pm at Auditory AIII.
 • Presentation of candidates for members of the AS of faculty and election: 20th October 2021 from 4pm
 • In case of an unsuccessful election, 4th round: 27th October 2021 at 2pm

 

Of the proposed candidates for the position of Dean accepted (in alphabetical order):

 • prof. Ing. Iva Langrová, CSc. - CV
 • prof. Ing. Josef Soukup, CSc. - CV

 

 

 

Za Volební komisi AS FAPPZ ČZU v Praze:
doc. Ing. František Hnilička, Ph.D., hnilicka@af.czu.cz

 

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu