Modul Biomasa ve finále prestižních Cen SDGs

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. vytvořila Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů modul Biomasa (https://biomasa.vumop.cz), který umožňuje vyhodnocovat nakládání s biomasou podle principů trvalé udržitelnosti. V souvislosti s využíváním biomasy jako obnovitelného zdroje energie se zvyšuje podíl plodin, jejichž pěstování je erozně nebezpečné nebo spojené s nadužíváním glyfosátů, jako jsou například kukuřice nebo řepka. Nesprávné hospodaření má celou řadu závažných negativních dopadů na úrodnost půdy a její mimoprodukční funkce.

Modul Biomasa se stal jedním z pěti finalistů v kategorii Veřejná sféra třetího ročníku Cen SDGs, které oceňují projekty naplňující Cíle udržitelného rozvoje OSN. Do 19. května 2019 probíhá hlasování veřejnosti k vybraným projektům a o vítězi můžete tedy rozhodnout i vy. Velmi nás potěší pokud vyjádříte podporu právě našemu projektu ZDE. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 30. května 2019 v pražském Černínském paláci.