Kurz pro ošetřovatele pokusných zvířat

Tento kurz slouží pro získání osvědčení k práci s pokusnými zvířaty dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

 

Kurz pro středoškoláky pracující s pokusnými zvířaty a pro ošetřovatele pokusných zvířat

Kurz zajišťuje Katedra etologie a zájmových FAPPZ

Ing. Barbora Hofmanová, Ph.D. (hofmanova@af.czu.cz tel: 224382561)

Termín kurzu: 1. – 5. 2. 2021

 Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem 20 přihlášených účastníků.

Rozhodnutí o konání kurzu bude zveřejněno podle počtu přihlášek nejpozději 20. 1. 2021

 

Přihlášky a informace

Přihlášky zašlete e-mailem na adresu hofmanova@af.czu.cz nejpozději do 19. 1. 2021

Kurzovné 5000 Kč

Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u České spořitelny, pobočka Praha 6 - Suchdol, č. ú.  145093359, kód banky 0800, VS 405, KS 308

Majitel účtu: Zemědělská společnost při ČZU v Praze – pobočka AGRO (IČ: 75081873, neplátci DPH), Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

U plateb uvádějte jména účastníků!!!

Kurzovné hraďte až po obdržení potvrzení, že byl kurz naplněn minimálním počtem účastníků!!!

 

Místo konání

Česká zemědělská univerzita v Praze, budova FAPPZ B, učebna 109

V případě nepříznivé situace ONLINE.

 

Kamýcká 129

Praha 6 – Suchdol, 165 21

(stanice "Zemědělská univerzita", bus č.107, 147 ze stanice metra Dejvická)

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu