Konkurz Erasmus+

Výběrové řízení na studium v zahraničí v rámci programu Erasmus Plus
a na Erasmus stáže pro akademický rok 2019-2020

Přihlášku k výběrovému řízení odevzdejte na Zahraničním oddělení FAPPZ (Mgr. M. Kafková, A 120)
do 31. 1. 2019

 

Přihlášku tvoří:

  • CV s kontakty (e-mail, mobil)
  • Výtisk studijních výsledků z UIS
  • Motivační dopis s uvedenou cílovou univerzitou a její náhradní variantou (anglicky, na Slovensko stačí česky)
  • Certifikát o složení jazykové zkoušky (není povinné, ale je výhodou) 

 

V případě, že počet přihlášek na jednu univerzitu přesáhne počet volných míst, budou tito uchazeči mailem pozváni k ústnímu pohovoru.

Výsledek výběrového řízení bude vyvěšen na nástěnce zahraničního oddělení (u dv. č. 120) do 15. 2. 2019.

 

Seznam partnerských univerzit Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

Seznam partnerských univerzit ČZU

Studijní zahraniční pobyty - obecné informace