Konkurz Erasmus+ 2022

Výběrové řízení na studijní pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v LETNÍM SEMESTRU akademického roku 2022-2023 a dále na Erasmus praktické stáže v zahraničí (včetně absolventské stáže) v roce 2022

 

Přihlášku ke studijnímu pobytu v zahraničí odevzdejte na zahraniční oddělení FAPPZ (Ing. Krejčí, Ing. Brožová, A 120), nebo zašlete na email erasmus@af.czu.cz – do 31. 8. 2022.

Přihlášku na Erasmus praktickou stáž v zahraničí odevzdávejte kdykoliv v průběhu roku, vždy však minimálně 2 měsíce před plánovaným výjezdem (Ing. Krejčí, Ing. Brožová, A 120), nebo zašlete na email iro@af.czu.cz.

Přihlášku na studijní pobyt v zahraničí tvoří

 • CV s kontakty (e-mail, mobil)
 • Výtisk studijních výsledků z UIS
 • Motivační dopis s uvedenou cílovou univerzitou a její náhradní variantou (anglicky, na Slovensko stačí česky)
 • Certifikát o složení jazykové zkoušky (není povinné, ale je výhodou)

 V případě, že počet přihlášek na jednu univerzitu přesáhne počet volných míst, budou tito uchazeči mailem pozváni k ústnímu pohovoru. Výsledek výběrového řízení Vám bude zaslán emailem v průběhu září.

 Seznam partnerských univerzit FAPPZ, na kterých je volné místo a můžete se na ně hlásit, naleznete v příloze ke stažení.

Více informací o jednotlivých univerzitách - viz erasmus.agrobiologie.cz.

 Pro více informací ohledně podobnosti studijních programů v zahraničí s vaším studijním programem se obraťte na naše oddělení iro@af.czu.cz.

 Přihlášku na Erasmus praktické stáže v zahraničí tvoří:

 • CV
 • Motivační dopis (s uvedenou cílovou organizací, ve které máte stáž domluvenou, předběžný termín stáže a pracovní náplň).

Více informací o praktických stážích.

 

Selection procedure for Erasmus+ study stays in the SUMMER SEMESTER of academic year 2022/2023 and for Erasmus+ practical training abroad in 2022

Applications for study stays should be submitted to the International Relations Office of FAFNR - „IRO“ (Ing. Krejčí, Ing. Brožová, room 120 in building FAPPZ A) by 31st August 2022 or by email erasmus@af.czu.cz.

Applications for Erasmus+ practical training can be submitted any time during the year, however always at least 2 months before the planned departure date. Applications should be submitted to International Relations Office- „IRO“ (Ing. Krejčí, Ing. Brožová, room 120 in building FAPPZ A) or by email to iro@af.czu.cz.

The application for study stays needs to include:

 • CV with contact details (email, mobile)
 • Transcript of records from UIS
 • Cover letter with a choice of University (1st and 2nd choice) in English
 • Language certificate (optional)

 In case the number of applications to one University exceeds the number of vacancies, applicants will be invited by email to an interview. The outcome of selection procedure will be sent to all applicants by email during September.

You can find a list of FAFNR partner universities below. For more information about the similarity of study programs abroad with your current study programme, please contact our department iro@af.czu.cz  

The application for Eramus+ practical training needs to include:

 • CV
 • Cover letter (with the specified target organization in which you have agreed the traineeship, the preliminary dates of your traineeship and job description). 

You can find more information about Erasmus+ practical training.

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.