Den otevřených dveří na fakultě

Den otevřených dveří, 23. listopadu 2018

V pátek 23. listopadu 2018 se na celé ČZU v Praze uskuteční Dny otevřených dveří. Pro příchozí je ve vestibulu hlavní budovy fakulty připravena prezentační expozice s informačními panely, audiovizuální projekcí, brožurami a letáky s informacemi o možnostech studia na fakultě. Obsluhu této expozice a stejně tak uvítání zájemců o studium a jejich orientaci na fakultě zajistí členové fakultní studentské organizace Pupen.

Po celé dopoledne bude pro zájemce o studium otevřeno studijní oddělení fakulty, kde bude možné získat informační letáky, brožury, popřípadě zakoupit modelové otázky k přijímacím zkouškám.

Harmonogram (předběžně)

 9:00 okruhy komentovaných prohlídek  Centrum precizního zemědělství
 Skleník
 Katedra zoologie a rybářství
 Katedra zahradnictví
 Katedra agroekologie a rostlinné produkce
 Katedra genetiky a šlechtění
 Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky
9:30 Prezentace v posluchárně AIII  Prohlídky budou zastaveny
  10:00 okruhy komentovaných prohlídek  Centrum precizního zemědělství
 Skleník
 Stáj
 Výukové ateliéry na MCEV II - ateliér
 Katedra zahradnictví
 Katedra agroekologie a rostlinné produkce
 Katedra genetiky a šlechtění
 Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky
 Katedra zoologie a rybářství
10:45 Prezentace v posluchárně AIII  Všech 9 tras prohlídek bude probíhat během prezentace
  11:15 okruhy prohlídek  Skleník 
 Stáj 
 Výukové ateliéry na MCEV II
 Katedra zahradnictví
 Katedra agroekologie a rostlinné produkce
 Katedra genetiky a šlechtění
 Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky
 Katedra zoologie a rybářství
 Centrum precizního zemědělství
13:00 UKONČENÍ DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


Komentované prohlídky budou začínat každých 20 minut ve vestibulu fakulty (u vrátnice)

Podrobnosti komentovaných prohlídek:

Katedra zahradnictví 

 • Výstava studentských prací z předmětu Vazba a aranžování květin (učebna D117 MCEV II)
 • Ukázka laboratorních experimentů
  • testování odrůd na odolnost vůči významným patogenům
  • výroba sadby jedlých a léčivých hub

Genové technologie a šlechtění

 • ukázky metod moderní genetické analýzy 
 • ukázky následujících témat: 
  • In vitro kultivace rostlin a rostlinné biotechnologie 
  • Cytogenetika 
  • Odběr biologického materiálu a extrakce nukleových kyselin 
  • Molekulární diagnostika – detekce mutací genů 
  • Sekvenace genů 
  • Exprese genů

 

Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky - Katedra je rozdělena na dvě části na mikrobiologickou a část zabývající se výživou a dietetikou. Při prohlídce Vás provedeme naší mikrobiologickou cvičebnou, kde probíhají praktická cvičení (mikrobiologické rozbory vody, půdy, mléčných výrobků). Zde budete moci vidět připravené preparáty nejčastěji se vyskytujících plísní Penicillium – způsobující kažení ovoce zejména citrusových plodů, producenta mykotoxinů a antibiotik a Alternaria způsobující černou hnilobu mrkve, skvrnitost košťálovin a plesnivění zdí potravinářských provozů a preparát ze zubního plaku. Dále uvidíte laboratoře, kde studenti pracují na svých bakalářských a diplomových pracích s přístroji na izolaci DNA bakterií, gelovou chromatografickou kolonou na separaci prebiotických oligosacharidů a s anaerobním boxem pro kultivaci anaerobních bakterií (ty pro které je kyslík toxický) a budete moci shlédnout typického zástupce trávicího traktu, dnes velmi často přidávaného do jogurtu jako probiotikum, bakterii rodu Bifidobacterium.

Ve druhé polovině prohlídky Vás zavedeme do části katedry zabývající se výživou a dietetikou. Zde se podíváte do laboratoře výživy, je možné vidět HPLC a přístroj na stanovení aminokyselin. Také zde probíhají veškeré přípravy vzorku krmiv  a potravin pro chemickou analýzu. Dále bude možné vidět na PC obrázky z laboratoře buněčných linií, kterou z provozních důvodu nemůžeme navštívit. K vidění bude ukázka kultivace buněčné linie v živném mediu a pořízené fotografie rostoucích buněčných linií jak nádorových tak i zdravích pocházejících z lidských tkání. Tyto buněčné linie využíváme pro studium cytotoxicity přírodních a syntetických látek, dále na interakci mezi lidským střevním mikrobiomem, střevním modelem a částí složky potraviny. V neposlední řadě i vliv mikrobiomu, přírodních látek, mykotoxinů na hojení střevního epitelu atd..

Pro zájemce o studium bude v jarním období organizován fakultou přípravný kurz pro přijímací zkoušky (opakování středoškolské biologie a chemie). Kurz v rozsahu 30 hodin je realizován v 5 výukových dnech (soboty 6. 4.; 20. 4.; 11. 5.; 25. 5.; 1. 6. 2019). Cena celého kurzu je 1500 Kč, cena za jeden předmět je 900 Kč. Informace a přihlášky na studijním oddělení FAPPZ (tel. č. 224 384 668). Přihlášky do přípravného kurzu (kompletní kurz obou, případně jednoho předmětu, nikoliv jednotlivé konzultace) je třeba podat do 31. 3. 2019.

K přípravě na přijímací zkoušky lze využít publikace:

Modelové otázky pro přijímací zkoušky z chemie na FAPPZ ČZU (cena 80 Kč), Modelové otázky pro přijímací zkoušky z biologie na FAPPZ ČZU (cena 70 Kč), které je možno zakoupit na studijním oddělení FAPPZ (č. dv. 115), případně tamtéž požádat o jejich zaslání poštou.

Důležité informace:
U C H A Z E Č  O  S T U D I U M
Komunikace s uchazeči probíhá pouze přes internetové stránky http://is.czu.cz/prihlaska
Průběh přijímacího řízení případně rozhodnutí o odvolání: http://is.czu.cz
Nejčastější dotazy (FAQ) uchazečů o studium
Uchazeči o studium si mohou vybrat z následujících oborů studia

Shlédněte video "Pojďte studovat k nám"

 

DOD  DOD

Případné dotazy směřujte na e-mailovou adresu: info@af.czu.cz (nikoliv na jednotlivé studijní referentky) 

 

Naše adresa:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
studijní oddělení
Kamýcká 129
165 00 Praha 6

Doprava na univerzitu

Najdete nás (mapa)