Odpovědný nákup

Problematiku odpadů a zanesení životního prostředí plasty už dneska vnímá téměř každý. A spousta lidí se ptá „Co mohu já osobně udělat pro zlepšení situace?“. Odpovědí je kromě správného třídění odpadů hlavně jeho předcházení. Čím dál více lidí zajímá tzv. Zero Waste životní styl a minimalizmus.

Zero Waste životní styl je zaměřený hlavně na snižování produkce odpadů a minimalizace směsného odpadu. Nosnými principy jsou tzv.  5Z: Zamítni, Zredukuj, Znovupoužij, Zrecykluj a Zkompostuj. Převedeno do praxe to znamená vyhýbat se všemu jednorázovému, nosit si své nádobí na jídlo s sebou, nebrat si zbytečné reklamní předměty apod. Snížit množství věcí, velikost nákupu a zaměřit se na kvalitu před kvantitou. Opravovat rozbité věci a hledat různá další využití, prodlužovat dobu užívání všemu co máme. Správné třídění, znamená to i výběr produktů v obalech, které jdou buď znovu používat nebo alespoň recyklovat. Kompostování je základ, bioodpad tvoří kolem 40–60 % domácího odpadu. Cest, jak kompostovat je několik – doma pomocí žížal (vermikompostování), vlastní venkovní kompostér, komunitní kompostér, anebo hnědá nádoba na bioodpad od svozové firmy.  Myslet globálně a nakupovat lokálně. Drobnost, která udělá velkou službu naší přírodě. Nebojte se být tou změnou, inspirujte své okolí a šiřte pozitivní změnu ve společnosti.

10. října vystupovala v pořadu Sama doma na téma odpovědný nákup. Zastupovala jsem Platformu pro udržitelný rozvoj a etiku za projekt Zero Waste Česko, který pomáhám rozvíjet.

V dřívějším rozhovoru pro ČT 24, Studio 6, zastupovala FAPPZ ČZU absolventka oboru Odpady a jejich využití Ing. Jana Půlpánová v tématu Jak třídit odpad.

Jana Půlpánová vlastní agenturu Envirostyl, věnující se Zero Waste konceptům a odpovědnému byznysu. Přednáší o environmentálních tématech ve firmách a při oborových setkání.

 

Jana PŮLPÁNOVÁ
Envirostyl - Snadná cesta k ZERO WASTE
w: www.envirostyl.cz
e: jana.pulpanova@envirostyl.cz

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu