Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace (pro VŠ pracovníky)

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů - určeno pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru)

Termín kurzu: 31. 5. – 4. 6. 2021

Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem 20 přihlášených účastníků.

Harmonogram kurzu:

Prezence: 31.5.: 8,15 – 8,45 h.

Rozsah: dle vyhlášky 35 hodin + 1,5 hod test

Časový harmonogram bude upřesněn – orientačně výuka 8 – 16 hodin s hodinovou přestávkou na oběd.
Závěrečný test v pátek od 12 (13) hodin

Kurzovné: 5000 Kč.

Vyčkejte na výzvu a pokyny k zaplacení kurzovného.

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent Osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává MZe ČR.

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 20. 5. 2021 e- mailem na hofmanova@af.czu.cz

Podmínkou účasti v kurzu je předložení kopie diplomu osvědčující dosažené vysokoškolské vzdělání (Bc., Mgr. úrovně) v biologicky zaměřeném oboru.

Místo konání kurzu: České zemědělská univerzita v Praze – bude upřesněno.

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude kurz realizován online formou.

Doprava: metrem do stanice Dejvická, dále autobus č 107, 147 do stanice Zemědělská univerzita

Ubytování si zajišťuje účastník sám.

Stravování je možné v Menze ČZU nebo restauraci či bufetech areálu ČZU.

Cena za ubytování a stravné není zahrnuta v ceně kurzu.

Organizace kurzu: Ing. Barbora Hofmanová, Ph.D., tel. 22438 2561, hofmanova@af.czu.cz

 

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu