Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace (pro VŠ pracovníky)

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů - určeno pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru)

Termín kurzu: 21. – 25. 9.  2020

Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem 20 přihlášených účastníků.

Harmonogram kurzu:

Prezence: 21.5.: 8,15 – 8,45

Rozsah: dle vyhlášky 35 hodin + 1,5 hod test

Časový harmonogram bude upřesněn – orientačně výuka 8 – 16 hodin s hodinovou přestávkou na oběd.
Závěrečný test v pátek od 12 (13) hodin

Kurzovné: 5000 Kč se splatností do zahájení kurzu.

Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČS pobočka Praha 6 - Suchdol, č. ú.  145093359, kód banky 0800, VS 405, KS 308

Majitel účtu: Zemědělská společnost při ČZU v Praze – pobočka AGRO (IČ: 75081873, neplátci DPH), Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

Kurzovné hraďte až po obdržení potvrzení, že byl kurz naplněn minimálním počtem účastníků!!! U plateb vždy uvádějte jména účastníků!!!

Daňový doklad k platbě obdržíte v průběhu kurzu.

Studijní materiály obdržíte při prezenci.

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent Osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává MZe ČR. Cena za ubytování a stravné není zahrnuta v ceně kurzu.

 

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 11. 9. 2020 e- mailem na hofmanova@af.czu.cz

Při prezenci předložte, prosím, doklad o zaplacení kurzovného (kopie bankovního výpisu)!

Podmínkou účasti v kurzu je předložení kopie diplomu osvědčující dosažené vysokoškolské vzdělání (Bc., Mgr. úrovně) v biologicky zaměřeném oboru.

!!!Přineste, prosím, k prezenci – neposílejte naskenované e-mailem!!! (kopii není nutno notářsky ověřovat)

 

Místo konání kurzu:

Areál České zemědělské univerzity v Praze, budova FAPPZ-B (pavilon B), učebna 109
Doprava: metrem do stanice Dejvická, dále autobus č 107, 147 do stanice Zemědělská univerzita
Ubytování si zajišťuje účastník sám.
Stravování je možné v Menze ČZU nebo restauraci či bufetech areálu ČZU.

 

Organizace kurzu:

Ing. Barbora Hofmanová, Ph.D., tel. 22438 2561, hofmanova@af.czu.cz

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu