Kurz k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů

Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektu pokusů

Termín kurzu: 14. 10. 2020

 

Prezence: 8:30 – 9:00

Délka kurzu 6 vyučovacích hodin, ukončení písemným testem

Kurzovné: 1600 Kč se splatností do zahájení kurzu

Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČS pobočka Praha 6 - Suchdol, č. ú.  0144184339, kód banky 0800, VS 405, KS 308

Majitel účtu: Zemědělská společnost při ČZU v Praze, z.s. (IČ: 27022170, neplátci DPH), Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol

Daňový doklad k platbě obdržíte v průběhu kurzu.

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent doklad o prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává MZe ČR.

 

Podmínkou účasti v kurzu je platné osvědčení!!!

 

Závaznou přihlášku spolu s naskenovaným osvědčením zašlete nejpozději do 1. 10. 2020 e- mailem na hofmanova@af.czu.cz

Při prezenci předložte, prosím, doklad o zaplacení kurzovného (kopie bankovního výpisu)!

 

Místo konání kurzu:

Areál České zemědělské univerzity v Praze, budova Knihovny (dříve Studijní a informační centrum), školicí místnost č. 259

Doprava: metrem do stanice Dejvická, dále autobus č 107, 147 do stanice Zemědělská univerzita

Ubytování si zajišťuje účastník sám.

Stravování je možné v Menze ČZU nebo restauraci či bufetech areálu ČZU.

 

Organizace kurzu:

Ing. Barbora Hofmanová, Ph.D., tel. 22438 2561, hofmanova@af.czu.cz

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu