Čestný doktorát

SPU v Nitře udělila čestný doktorát prof. P Tlustošovi

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitře se 23. října konalo slavnostní zasedání Vědecké rady SPU v Nitře, rozšířené o Vědeckou radu Fakulty agrobiologie a potravinových zdrojů, na kterém byl udělen čestný titul doctor honoris causa dvěma osobnostem mezinárodní vědy: prof. Ing. Pavlovi Tlustoš, CSc. z České zemědělské univerzity v Praze a prof. Dr. Janovi Kišgecimu z Univerzity v Novém Sadu. Diplom a insignie čestných doktorů jim odevzdala rektorka SPU v Nitře doc. Klaudia Halászová.

Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., je významnou vědeckou osobností, která podstatným způsobem ovlivnila rozvoj výzkumu v oblasti výživy rostlin, pomalu působících hnojiv a remediácie kontaminovaných půd. Má významnou zásluhu na vzniku a rozvoji spolupráce mezi katedrami a fakultami České zemědělské univerzity v Praze a SPU v Nitře. Vedení Fakulty agrobiologie a potravinových zdrojů SPU v Nitre mu navrhlo udělit titul doctor honoris causa za významný přínos k rozvoji vědy v oblasti agrochemie a výživy rostlin, vzájemné spolupráci a podpoře autority SPU v Nitře v mezinárodním měřítku.

Zdroj: SPU v Nitre

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu