Článek zaměřený na abiotickou elicitaci u Trifolium pratense

Spolupráce odborníků z Katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a Katedry farmakognosie z Farmaceutické fakulty UK přinesla významná zjištění ohledně tvorby a přenosu látek přes buněčnou membránu.

Jejich studii publikoval uznávaný časopis Plant Cell Reports s názvem ´Vanadium elicitation of Trifolium pratense L. cell culture and possible pathways of produced isoflavones transport across the plasma membrane´.

Studie se zabývá se vlivem sloučenin kovu na sekundární metabolity v suspenzní kultuře jetele lučního. Analýza sušiny a živného média ukázala, že při určité koncentraci elicitoru a době kultivace dochází k nárůstu obsahu látek jako je genistin nebo daidzein. Pomocí vhodných inhibitorů byly testovány možné způsoby exudace isoflavonů. U T. pratense takto mohl být zapojen například mechanismus využívající proteiny ze skupiny ABC (ATP-binding cassette) nebo vezikulární transport.

Twitter: https://twitter.com/PlantCellRep/status/1101104821115998208

Springer: https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-019-02397-y