Schůzka uchazečů do prvního ročníku doktorského studia

Úvodní schůzka a zápis pro uchazeče přijaté do prvního ročníku doktorského studia se koná

dne 30. září 2019 od 13.00 hod v posluchárně AII.

Na schůzce se vám představí:

  • Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.,proděkanka pro vědu, výzkum a doktorské studium
  • Tomáš Rejdal,systémový integrátor
  • Olga Malánová a Ing. Kateřina Makovcová, Ph.D.,studijní referentky pro doktorské studium.

 

Obdržíte informace o náplni doktorského studia.

Dozvíte se jak:

  • sestavit Individuální studijní plán;
  • zpracovat Zadání disertační práce;
  • vypracovat Metodiky disertační práce;
  • pracovat s univerzitním informačním systémem;
  • dospět k relevantním informacím a potřebným formulářům atp.

Dostanete odpovědi na Vaše otázky spojené s doktorským studiem.

Budete mít poslední možnost přinést kopii diplomu, pokud jste ji ještě neodevzdali nebo neposlali.

Proběhne zápis do studia. Pokud se na schůzku nedostavíte bez řádné omluvy, nebudete do studia zapsáni! Můžete za sebe poslat zástupce, v tom případě informujte předem písemně (e-mailem) oddělní VaV fakulty. Do studia budete zapsáni ke dni 1. 10. 2019, k tomuto datu se též dostaví studenti prezenčního studia na katedry.