• Rostlinná produkce (AMRR)

    Absolventi jsou vybaveni znalostmi o současných problémech rostlinné produkce, ekologie, péči o krajinu a regionální rozvoj venkova.
  • Rostlinolékařství (AML)

    Absolventi mají praktickou znalost polní diagnostiky běžně se vyskytujících a hospodářsky důležitých poruch, chorob a škůdců rostlin.
  • Zemědělství (AMVZ)

    Studijní obor je koncipován tak, aby student volbou určité vlastní specializace v celém spektru zemědělských věd získal odpovídající vzdělání.