Volby do akademického senátu

Vážení členové akademické obce, studenti, akademičtí pracovníci.

Volební komise Akademického senátu FAPPZ ČZU v Praze vyhlásila volby zástupců do AS ČZU v Praze a AS FAPPZ pro funkční období 2021-23. Harmonogram voleb byl schválen na zasedání AS FAPPZ dne 22. 6. 2020 a aktualizován 15. 2. 2021.

Data z harmonogramu volby:
1) Návrhy kandidátů: do 9. 10. 2020 do 12 h.
2) Vyjádření kandidátů: 12. 10. - 26. 10. 2020 do 15 h.
3) Vyhlášení kandidátů: 9. 11. 2020 (seznam viz soubor ke stažení)


Podrobnější informaci o kandidátech najdete na zasedani.czu.cz / Akademický senát FAPPZ – viz informace z 5.ledna 2021

 

Dne 15. února 2021 Akademický senát FAPPZ ČZU v Praze schválil aktualizaci harmonogramu voleb zástupců do ak.senátu fakulty a ak.senátu univerzity na základě pokynu hlavní volební komise AS ČZU ze dne 11. února 2021.

Termín voleb s přímou účastí voličů se koná v tyto termíny:
úterý 20. dubna 2021
středa 21. dubna 2021
(oba termíny od 9 do 14.30 hodin)

Místo voleb: Menza ČZU
Prosím dbejte pokynu volební komise a kolegů, kteří budou v čas voleb organizovat vstup do volebního místnosti či budovy Menzy ČZU.

Obecné pokyny (výtah z metodického doporučení pana rektora ze dne 14.4.2021):

  • Všem osobám je zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) splňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95).
  • Osoby vstupující do budovy menzy ČZU za účelem voleb do akademických senátů fakult a ČZU nejsou povinny předkládat negativní test (RT, PCR, POC antigenní).
  • Dochází-li na místě a ve stejný čas k přítomnosti 2 a více osob, musí tyto osoby dodržovat bezpečnou vzdálenost nejméně 2 metry.

 

 

 
Za Volební komisi AS FAPPZ ČZU v Praze:
doc. Ing. František Hnilička, Ph.D., hnilicka@af.czu.cz

Za Volební komisi AS ČZU v Praze:
Vlastimil Mikšík, miksik@af.czu.cz

 

 

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu