Den otevřených dveří březen 2020

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze.

 

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů pořádá Dny otevřených dveří společně s celou Českou zemědělskou univerzitou. Zájemci, kteří se rozhodují kam na VŠ, mají možnost si prohlédnout celý areál, unikátní jednak svou polohou (blízko centra Prahy) a také tím, že vše je na jednom místě - fakulty, menza, koleje, studijní informační centrum, knihovna, sportoviště, kluby, restaurace a mnoho dalšího.

Pro příchozí je ve vestibulu hlavní budovy fakulty připravena prezentační expozice s informačními panely, audiovizuální projekcí, brožurami a letáky s informacemi o možnostech studia na fakultě. Obsluhu této expozice a stejně tak uvítání zájemců o studium a jejich orientaci na fakultě zajistí členové fakultní studentské organizace Pupen.

Kdy?

V pátek 20. 3. 2020 od 9:00 do 14:00

Program

Shrnující přednášky v posluchárně AII 9:00, 11:00 a 13:00

Prohlídka Studijní program
Zahradnictví

Bc.
Zahradnictví

Mgr.
Produkční zahradnictví

Potraviny a zdraví

Bc.
Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů
Výživa a potraviny
Agriculture and Food

Mgr.
Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů
Výživa a potraviny
Výživa zvířat a dietetika
Sustainable Agriculture and Food Security (AMA)

Přírodní zdroje

Bc.
Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
Rozvoj venkova
Veřejná správa v zemědělství a krajině
Sustainable Use of Natural Resources

Mgr.
Technologie odpadů
Hodnocení a ochrana půdy
Ochrana a využívání přírodních zdrojů
Rozvoj venkovského prostoru
Natural Resources and Environment
Natural Resources Management and Ecological Engineering

Rozvoj venkova

Bc.
Rozvoj venkova

Mgr.
Rozvoj venkovského prostoru

Zájmové chovy

Bc.
Akvakultura a péče o vodní ekosystémy
Speciální chovy
Kynologie
Chov koní

Mgr.
Zájmové chovy zvířat
Akvakultura a péče o vodní ekosystémy

Zemědělství a biotechnologie - rostlinná

Bc.
Rostlinná produkce
Pěstování rostlin
Ekologické zemědělství

Mgr.
Rostlinná produkce
Zemědělství
Ekologické zemědělství
Výživa a ochrana rostlin
Rostlinolékařství
Biotechnologie a šlechtění rostlin

Zemědělství a biotechnologie - živočišná

Bc.
Chov hospodářských zvířat

Mgr.
Živočišná produkce
Biotechnologie a šlechtění zvířat
Reprodukční biotechnologie

Život na fakultě – očima studenta  
Zoorehabilitace Bc.
Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty
Registraci na jednotlivé trasy a časový harmonogram naleznete na přiložených odkazech.

 

Po celé Dny otevřených dveří bude pro zájemce o studium možnost v seminární místnosti v přízemí u vrátnice (A33) od studijních referentek získat informace o studiu, informační letáky, brožury, popřípadě zakoupit modelové otázky k přijímacím zkouškám.

Pro zájemce o studium

V jarním období je fakultou organizován přípravný kurz pro přijímací zkoušky (opakování středoškolské biologie a chemie). Kurz v rozsahu 30 hodin je realizován v 5 výukových dnech.

Průběh přijímacího řízení a případné rozhodnutí o odvolání naleznete na stránce http://is.czu.cz/prihlaska

Nejčastější dotazy (FAQ) uchazečů o studium

Uchazeči o studium si mohou vybrat z následujících stupňů studia

Jak se k nám dostanete?

Česká zemědělská univerzita se nachází na Praze 6 - Suchdol a je zde velmi dobré spojení městskou hromadnou dopravou i dalšími způsoby dopravy. Nejrychlejší trasa z centra Prahy je metrem A do stanice Dejvická, kde nastoupíte do autobusu č. 107 nebo 147 a vystoupíte na zastávce Zemědělská univerzita. Poté se vydáte pěšky přes nejbližší křižovatku do areálu ČZU odkud vás navigační tabule dovedou až k budově Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Výše je zobrazena interaktivní mapa areálu ČZU. Dále můžete pro orientaci využít virtuální prohlídku ČZU.

Případné dotazy směřujte na e-mailovou adresu: info@af.czu.cz (nikoliv na jednotlivé studijní referentky).

Další články v rubrice

English ☰ Menu