SVOČ 11.5.2011

Dne 11. 5. 2011 se konala na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Studentská vědecká konference pod záštitou děkana FAPPZ prof. Ing. Pavla Tlustoše, CSc.
Celkem se zúčastnilo 33 studentů a studentek, které hodnotily 4 komise. Nejvíce prací bylo z  katedry zahradní a krajinné architektury.
 
Vítězové nejlepších prací, které hodnotily odborné komise, získali finanční odměny a diplomy za první, druhé a třetí místo.
 
Společná fotografie oceněných, kteří si cenu převzali 13. 5. 2011:
 
 
Výsledky:
 
1. komise ve složení Ing. Miroslav Špička, MVDr. Petr Slavík, Ph.D., doc. Mgr. Ing. Ivan Majzlík, CSc. hodnotila práce celkem 9 studentů a studentek z KOZE, KZR, KSZ a KVD.
Umístění:
1. Bc. Milena Santariová – Schopnost psů, speciálně cvičených na metodu pachové identifikace, detekovat individuální lidské pachy, poté co byly vystaveny vysokým teplotám. Vedoucí práce: Ing. Ludvík Pinc.
2. Bc. Hana Janoušková – Rytmické uvolňování ATP ze suprachiasmatických jader laboratorního potkana. Vedoucí práce: prof. Ing. Mgr. Markéta Sedmíková, Ph.D.
3. Bc. Karolina Černá – Schopnost psů vycvičených na detekci výbušnin generalizovat pach TNT. Vedoucí práce: Ing. Ludvík Pinc.
 
2. komise ve složení Ing. Petr Hanzelka, Ph.D., Ing. Martin Koudela, Ph.D., RNDr. Oldřich Vacek, CSc. hodnotila práce celkem 9 studentů a studentek z KZKA.
Umístění:
1. Bc. Veronika Vonešová – Návrh na obnovu zahrad hradu Pernštejna. Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc.
2. Bc. Pavel Jugas d– Koncepce vegetačních úprav v rámci areálu Valašské dědiny Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vedoucí práce: Ing. Dana Prokopová, Ph.D.
3. Ing. arch. Evelina Ziková – Systém sídelní zeleně města Dobřichovice. Vedoucí práce: doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.
 
3. komise ve složení Ing. Jiří Zámečník, CSc., Ing. Oldřich Faměra,CSc., Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. hodnotila práce celkem 7 studentek z KKZP, KMVD a  KCH.
Umístění:
1. Lucie Früblingová – In vitro studie inhibiční aktivity džusů z ovoce a zeleniny na aktivitu xanthinoxidasy. Vedoucí práce: prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc.
2. Kristina Jirů – Stanovení vitaminu E v odrůdách pšenice seté, jednozrnky a dvouzrnky. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
3. Bc. Jana Trnková – Změny rybího tuku v závislosti na intravitálních vlivech. Vedoucí práce: Ing. Ludmila Prokůpková, Ph.D.
 
4. komise ve složení Ing. Josef Pazdera, CSc., Ing. Petr Sedlák, Ph.D., doc. Ing. Boris Hučko, CSc. hodnotila práce celkem 8 studentů z KKZP, KMVD, KGŠ a KCH.
Umístění:
1. Bc. Jiří Bauer, DiS. – Odhad genetických parametrů a návrh způsobu vyhodnocení mléčné užitkovosti ovcí. Vedoucí práce: Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
2. Roman Švejstil – Stanovení lysozymu v mateřském mléce lyzační metodou a metodou ELISA. Vedoucí práce: prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc.
3. Bc. Alena Svitáková a Bc. Jiří Rokos – Spolehlivost odhadu plemenné hodnoty telete a jeho rodičů. Vedoucí práce: Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
 
 
 
Studenti umístění na 1. – 3. místě byli finančně ohodnoceni a cena spolu s diplomem jim byla slavnostně předána v pátek, dne 13. 5. 2011 děkanem FAPPZ prof. Ing. Pavlem Tlustošem, CSc. a proděkanem doc. Ing. Václavem Hejnákem, Ph.D. za přítomnosti studentského zástupce akademického senátu Ing. Lukáše Kaplana, který celou akci zdokumentoval.