STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE

Studentská vědecká konference FAPPZ ČZU v Praze 2018

Termín konání: 15. květen 2018
Soutěž o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního i kombinovaného studia na FAPPZ ČZU v Praze.
Soutěž se uskuteční v následujících sekcích:

 1. Produkční chovy, biotechnologie a šlechtění zvířat
 2. Zájmové chovy zvířat
 3. Pěstování rostlin, biotechnologie a šlechtění
 4. Zahradní a krajinářská architektura a zahradní tvorba
 5. Přírodní zdroje, rozvoj venkova a krajiny
 6. Potraviny, výživa a zdraví

 Jazyk soutěže: čeština, angličtina (dle jazyka výuky studovaného oboru)

Harmonogram soutěže:
Termín a způsob odevzdání vědecké práce nebo projektu do soutěže:
- do 2. května 2018 zašlete elektronicky plné znění příspěvku a jeho anotaci (obojí ve formátu PDF) na adresu krizkova@af.czu.cz a v tištěné formě (2 plná znění a 6 anotací) odevzdejte Ing. Janě Križkové (hlavní budova FAPPZ, 4. patro, katedra botaniky a fyziologie rostlin, dveře č. 409). Při elektronickém odevzdání nezapomeňte v e-mailu uvést, do které sekce Vaši práci přihlašujete.

 

Obhajoba předložené vědecké nebo projektové práce:
- 15. května 2018 na studentské vědecké konferenci FAPPZ formou veřejného vystoupení (čas a prostory budou upřesněny) před soutěžní porotou. Délka prezentace by neměla překročit 10 minut, využijte Powerpoint.

 

Vyhlášení výsledků:
- 15. května 2018 (čas a prostory budou upřesněny) za účasti vedoucích představitelů fakulty.

Všichni soutěžící obdrží čestné uznání za účast na studentské vědecké konferenci, studenti s nejlepšími pracemi v jednotlivých sekcích budou oceněni diplomem za umístění a finanční odměnou v následující výši: 

 1. místo – finanční odměna 6.000 Kč
 2. místo – finanční odměna 4.000 Kč
 3. místo – finanční odměna 2.000 Kč

 

Přílohy:

 1. Pokyny pro vypracování vědeckého příspěvku
 2. Vzor titulní strany práce
 3. Šablona pro vypracování vědeckého příspěvku
 4. Pokyny pro vypracování anotace

 

V Praze dne ..........

děkan FAPPZ

Soubory ke stažení