GA ČR veřejná soutěž standardních, juniorských, mezinárodních a EXPRO grantových projektů

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
04.05.2020
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
 

 

Grantová agentura ČR (GA ČR)vyhlásila dne 22. února 2020 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních, juniorských, mezinárodních a EXPRO grantových projektů,  jejíž uzávěrka je 4. května 2020.

Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu standardních grantových projektů s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2021.

Předpokládaná doba trvání (řešení) standardních grantových projektů je dva nebo tři roky.

Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy grantových projektů, jejichž cíle a způsob řešení v základním výzkumu stanovuje uchazeč sám (dále jen „návrh projektu“) v následujících oborech:

a. technické vědy;

b. vědy o neživé přírodě;

c. lékařské a biologické vědy;

d. společenské a humanitní vědy;

e. zemědělské a biologicko-environmentální vědy

 

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %

Výše nepřímých nákladů: 20% z poskytnuté dotace na celkové uznané náklady

Předkládání projektových žádostí do: 4. 5. 2020

Doba řešení: 24-36 měsíců

Zahájení řešení projektů: 1.1. 2021

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2024

 

 

English ☰ Menu