| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Studium

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení na fakultě

Adresa:
Studijní oddělení FAPPZ

ČZU v Praze

Kamýcká 129
165 21
Praha 6 -Suchdol
       
V souladu s § 48 až 51 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s dalšími navazujícími studijními předpisy, vyhlašuje děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze (dále jen FAPPZ) podmínky konání přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů pro akademický rok 2016/2017 - nepřehlédněte tuto důležitou informaci.

Schválený dokument zahrnuje následující informace pro uchazeče o studium bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů v akademickém roce 2016/2017:
  1. Způsob podání přihlášky a komunikace s uchazečem
  2. Zveřejnění informací o přijímacím řízení brožura, leták, internetové adresy
  3. Termíny přijímacího řízení
  4. Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia
  5. Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia
  6. Oznámení výsledků přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího studia uchazečům
  7. Zápis ke studiu
  8. Další ustanovení včetně maximálních počtů přijatých studentů do prvních ročníků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Platba v ČR:
    Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč. Adresa a číslo účtu: Komerční banka Praha 6, účet 19-5504550287/0100, var. symbol 2175000116, pro identifikaci platby uvádějte specifický symbol ve formě „ čísla přihlášky“.

Platba ze zahraničí:
kód: IBANCZ 1101000000195504550287, kód: SWIFT KOMBCZPPxxx

Ve dnech 22. a 23. ledna 2016 se konaly na ČZU v Praze Dny otevřených dveří. Zájemci si prohlédli prostory na fakultě a mohli se zúčastnit informačních besed s proděkany.

Pro zájemce o studium bude organizován  fakultou přípravný kurz středoškolské biologie a chemie.
Kurz v rozsahu 30 hodin je realizován v 5 výukových dnech (soboty 9. 4.; 23. 4.; 14. 5.; 21. 5.; 4. 6. 2016). Cena kurzu je 1500 Kč, cena za jeden předmět je 900,- Kč. Informace a přihlášky na studijním oddělení FAPPZ (tel. č. 224 384 668). Přihlášky do přípravného kurzu (kompletní kurz obou, případně jednoho předmětu) je třeba podat do 31 .3. 2016.

K přípravě na přijímací zkoušky lze využít publikace:
Modelové otázky pro přijímací zkoušky z chemie na FAPPZ ČZU (cena 80 Kč)
Modelové otázky pro přijímací zkoušky z biologie na FAPPZ ČZU (cena 70 Kč)
Tyto publikace je možno zakoupit na studijním oddělení FAPPZ (č. dv. 115).

Případné dotazy směřujte na e-mailovou adresu:
(nikoliv na jednotlivé studijní referentky)Doporučená literatura k přijímací zkoušce z biologie na fakultu:
Základní požadavky na znalosti k přijímacím zkouškám na FAPPZ
vycházejí z obsahové náplně předmětu biologie v rozsahu gymnaziální látky
a doporučených publikací:
Kincl L. a kol. (2003): Biologie rostlin pro gymnázia. 4. vyd., Fortuna, Praha.
Jelínek J. a kol. (2007): Biologie pro gymnázia. 9. vyd., Olomouc.
Šmarda J. (2003): Genetika pro gymnázia. Fortuna, Praha.


Doporučená literatura k přijímací zkoušce z chemie na fakultu:
Základní požadavky na znalosti k přijímacím zkouškám na FAPPZ
vycházejí z obsahové náplně předmětu chemie v rozsahu gymnaziální látky
a doporučených publikací:
Literatura poskytující nezbytný rozsah znalostí:
Mareček A., Honza J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Nakladatelství
Olomouc, 3. vyd. 2005, 240 str. ISBN 80-7182-055-5.
Mareček A., Honza J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. Nakladatelství
Olomouc, 3. vyd., 2005, 230 str. ISBN 80-7182-141-1.
Mareček A., Honza J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl. Nakladatelství
Olomouc, 1. vyd., 2005, 256 str. ISBN 80-7182-057-1.
Mareček A., Honza J. Chemie. Sbírka příkladů pro studenty středních škol.
Nakladatelství Proton, Brno, 1. vyd., 2001, 150 str. ISBN 80-902402-2-4.
Mareček A., Honza J. Chemie. Názvosloví organických sloučenin pro
studenty středních škol. Zpracováno podle doporučení IUPAC z r. 1993.
Nakladatelství Proton, Brno, 2. vyd., 2005, 64 str. ISBN 80-902402-3-2.
Další doporučená literatura:
Bartošová L., Bárta M. Maturitní otázky – Chemie. Fragment, Havlíčkův Brod,
2007, 240 str. ISBN 80-253-0498-1.
Flemr V., Dušek, B. Chemie I pro gymnázia /obecná a anorganická/. SPN
2007, 120 str. ISBN 9788072353699.
Honza J., Mareček A. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. Nakladatelství
Olomouc, 3. vyd., 2002, 226 str. ISBN 80-7182-141-1.
Kodíček M. a kol. Chemie pro gymnázia v testových úlohách. SPN Praha,
1998, 144 str. ISBN 80-85937-95-6.
Kotlík B., Růžičková K. Chemie v kostce pro SŠ. 4. vyd., Fragment, Havlíčkův
Brod, 2005, 119 str. ISBN 80-253-0031-5.
Kolář K, Kodíček, M., Pospíšil J. Chemie II pro gymnázia /organická a
biochemie/. SPN 2005, 128 str. ISBN 8072352830.
Vacík, J. Přehled středoškolské chemie. SPN 1997, IV. vyd., 365 str. ISBN:
80-7235-108-7.
Vlček J. Základy středoškolské chemie. Ben, Praha, 2003, 72 str. EAN
820058.

************************************************* 
page foot